Giderek artan nüfusa orantılı olarak, yaşadığımız çevre ve yediğimiz ürünlere dikkat etmek gerektiği gibi hassas konular tartışılmaya başlandı. Bunun nedenleri arasında, en önemlileri şöyle sıralanabilir: 
  • Gelecek nesilleri korumak, 
  • Kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak, 
  • Toprak verimliliğini ekolojik koşulları göz önüne alarak doğal yollarla uzun dönem için sağlamak, 
  • Toprak ve genetik kaynak erozyonunu önlemek, 
  • Su miktar ve kalitesini korumak, 
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak, 
  • Üretici ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak, 
  • Küçük çiftçilerin güvenliğini üretim döngüsü veya gelir düzeylerini arttırarak sağlamak, 
  • Ekonomiyi desteklemek, 
  • Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek.